top of page

Warunki

Możesz zaakceptować niniejsze OWU tylko wtedy, gdy masz ukończone 18 lat.

Żaden alkohol w tym sklepie internetowym nie może być sprzedawany osobom poniżej 18 roku życia.

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie możesz zamawiać napojów spirytusowych w tym sklepie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / ZNACZNIK

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty online oraz stron internetowych, funkcji i treści z nią związanych, a także zewnętrznych obecności online, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych (zwany dalej łącznie „Ofertą online”). W odniesieniu do używanych terminów, takich jak „przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna”, odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Odpowiedzialny za treść

 

Wirz sadownictwo i gorzelnia

Hansruedi Wirz

Farma Niestelen

4418 Reigoldswil

Szwajcaria

Telefon:+41 (0)61 941 17 49

E-mail:  informacje na wirz-obstbau.ch

Treść strony internetowej

 

Wirz Obstbau und Brennerei dokłada wszelkich starań, aby strona była zawsze aktualna, poprawna i kompletna pod względem treści. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów.
Wirz sadownictwo i gorzelnianie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność treści ani kompletność informacji zawartych na swojej stronie internetowej, chyba że błąd został popełniony umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odnosi się to do wszelkich szkód materialnych lub niematerialnych wyrządzonych osobom trzecim w wyniku korzystania z tej strony internetowej.
Wirz sadownictwo i gorzelniawyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji. 


Prawo autorskie i znaki towarowe

Wirz sadownictwo i gorzelniastara się przestrzegać praw autorskich użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach, wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów .
Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności danego zarejestrowanego właściciela. Wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich nie należy wyciągać wyłącznie na podstawie samej wzmianki!
Prawa autorskie do opublikowanych przezWirz sadownictwo i gorzelniastworzone przez siebie obiekty pozostają sameWirz sadownictwo i gorzelnia. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgodyWirz sadownictwo i gorzelnianiedozwolone. 


Zewnętrzne odnośniki i linki

Aktywując określone linki (skróty), możesz opuścić stronę internetowąWirz sadownictwo i gorzelnia. Za zawartość zewnętrznych stron internetowych, oferowane na nich produkty, usługi lub inne ofertyWirz sadownictwo i gorzelniabrak odpowiedzialności. Odpowiedzialność za strony, do których prowadzą łącza, spoczywa wyłącznie na ich operatorach. 

Ochrona danych

Jeżeli w ramach serwisu istnieje możliwość podania danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko, adres), odbywa się to dobrowolnie.Wirz sadownictwo i gorzelniawyraźnie oświadcza, że dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeżeli poszczególne sformułowania lub części tego tekstu nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe części niniejszego oświadczenia pozostają nienaruszone.

 

Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających z tej witryny jest miejsce prowadzenia działalnościWirz sadownictwo i gorzelnia.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie aktywowana jest anonimizacja adresu IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i instalując ją:_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć w warunkach Google Analytics lub w przeglądzie Google Analytics. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” został rozszerzony o anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. IP masking).

Przetwarzanie zamówień w sklepie internetowym i koncie klienta

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach procesu składania zamówień w naszym sklepie internetowym w celu umożliwienia im wyboru i zamówienia wybranych produktów i usług, a także ich płatności oraz dostawy lub realizacji.

Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, a osoby, których dotyczy przetwarzanie, to nasi klienci, zainteresowane strony i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych w ramach prowadzenia sklepu internetowego, rozliczeń, dostaw i obsługi klienta. Używamy sesyjnych plików cookie do przechowywania zawartości koszyka oraz stałych plików cookie do przechowywania statusu logowania.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja procesów zamówień) ic (prawnie wymagana archiwizacja) DSGVO. Dane oznaczone jako wymagane są wymagane do zawarcia i realizacji umowy. Dane ujawniamy podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie dostawy, płatności lub w zakresie zezwoleń prawnych i obowiązków wobec radców prawnych i urzędów. Dane będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy (np. na żądanie klienta dotyczące dostawy lub płatności).

Użytkownicy mogą opcjonalnie założyć konto użytkownika, w szczególności poprzez możliwość przeglądania złożonych zamówień. W ramach rejestracji wymagane informacje obowiązkowe są przekazywane użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownicy zlikwidowali swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem, że ich zachowanie jest konieczne ze względów handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia z późniejszą archiwizacją w przypadku powstania obowiązku prawnego. Obowiązkiem użytkownika jest wykonanie kopii zapasowej swoich danych przed wygaśnięciem umowy na wypadek jej rozwiązania.

W ramach rejestracji i odnowień rejestracji oraz korzystania z naszych usług online przechowujemy adres IP i czas danej czynności użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed nadużyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Co do zasady dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub wynika z tego prawny obowiązek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Usunięcie następuje po wygaśnięciu rękojmi i porównywalnych zobowiązań, konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku prawnych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (wygaśnięcie prawa handlowego (6 lat) i podatkowego (10 lat) obowiązku przechowywania).

 

funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji przekazywane są użytkownikowi wymagane, obowiązkowe informacje i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu udostępnienia konta użytkownika. Przetwarzane dane obejmują w szczególności dane logowania (imię i nazwisko, hasło oraz adres e-mail). Dane podane podczas rejestracji będą wykorzystywane w celu korzystania z konta użytkownika i jego celu. 

Użytkownicy mogą być informowani pocztą elektroniczną o informacjach dotyczących ich konta użytkownika, takich jak zmiany techniczne. Jeśli użytkownicy zamknęli swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ustawowego obowiązku przechowywania. Obowiązkiem użytkownika jest wykonanie kopii zapasowej swoich danych przed wygaśnięciem umowy na wypadek jej rozwiązania. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i logowania oraz korzystania z konta użytkownika zapisujemy adres IP i czas danej czynności użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed nadużyciem i innym nieautoryzowanym użyciem. Dane te co do zasady nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub wynika z tego prawny obowiązek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. Adresy IP są anonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

 

kontakt

Kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu lub mediów społecznościowych) podane przez użytkownika informacje są wykorzystywane do przetworzenia zapytania kontaktowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. (w kontekście stosunków umownych/przedumownych), Art. 6 (1) lit. f. (inne zapytania) RODO przetwarzane są zapisywane.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata dokonujemy przeglądu konieczności; Ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

bottom of page